GEBRUIK VAN DE SURVIVALRUNBAAN

Het gebruik van de baan is uitsluitend toegestaan voor leden van BSC Unisson, afdeling Boekelopers Survivalrun, op de aangegeven trainingstijden en verboden voor onbevoegden. Verder is het lidmaatschap van Survivalrun Bond Nederland een vereiste, in verband met de ongevallenverzekering die hieraan is gekoppeld. Buiten de reguliere trainingstijden is het toegestaan voor ervaren leden de baan te gebruiken binnen de aangeven tijden en na aantoonbaar bekwaam te zijn. Tevens dient eerst de validiteitsverklaring Boekelopers Survivalrun ondertekend te worden.  Betreden en gebruik van de survivalrunbaan is te allen tijde op eigen risico.

Vooraf aan het gebruik heeft ieder lid zelf de verantwoordelijkheid de hindernissen visueel te inspecteren. Mankementen aan de hindernissen dienen direct gemeld te worden bij het bestuur (survivalrun@bscunisson.nl). Deze hindernissen moeten direct worden gemarkeerd met rood-wit lint en mogen niet gebruikt worden. Na gebruik van de baan wordt gecontroleerd of alle gebruikte materialen zijn opgeruimd en de touwen binnen de kaders van de survivalrunbaan blijven. In verband met de robotmaaier is het van belang dat het grasveld rondom de baan geheel vrij is.

Ander gebruik van de survivalrunbaan is alleen toegestaan in afstemming met het afdelingsbestuur.

VOORWAARDEN VRIJ TRAINEN

Vrij trainen is alleen toegestaan voor gevorderde jeugd en ervaren volwassenen. Volwassenen worden voldoende bekwaam geacht als aantoonbaar aan de “Basiseis” hebben voldaan of een survivalrun van voldoende niveau is uitgelopen, met behoud van het rode bandje. Het bestuur geeft aan welke survivalruns hiervoor in aanmerking komen. Tijdens het vrij trainen ben je ook aanvullend verzekerd voor ongevallen via de bij de Survivalrun Bond Nederland afgesloten verzekering.

Om vrij te kunnen trainen, dien je minimaal met twee leden te zijn die voldoen aan de voorwaarden voor vrij trainen. Voor gevorderde en aangewezen jeugd geldt dat er vrij getraind mag worden onder begeleiding van een aangewezen volwassen lid, en alleen tijdens de reguliere vastgestelde tijden.

Leden die nog niet aan de basiseis voldaan hebben mogen tijdens de reguliere trainingstijden vrij trainen onder begeleiding van een ervaren volwassen lid, waarbij het ervaren lid door ons aangewezen wordt als trainer.

Daarnaast behoudt het bestuur het recht om leden, met opgave van reden, de toegang tot de vrije trainingen te ontzeggen.

Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met het bestuur (survivalrun@bscunisson.nl).

GEZONDHEID

Om veilig te kunnen trainen voor survivalrun, is een zekere mate van fitheid nodig. Door lid te worden van Boekelopers Survivalrun en deel te nemen aan de trainingen geef je aan dat je in goede gezondheid verkeert en over voldoende fysieke conditie beschikt om de sport verantwoord te kunnen beoefenen. Raadpleeg bij twijfel een (sport)arts. Mocht er sprake zijn van een aandoening of blessure die (mogelijk) een risico vormt, stel de trainer hier dan van op de hoogte. Deelname aan de trainingen is altijd op eigen risico.

WEERSOMSTANDIGHEDEN

De trainingen voor survivalrun gaan onder alle weersomstandigheden door, tenzij anders wordt aangegeven. Bij onweer wordt de training gestaakt en wordt geschuild tot de bui voorbij is. In geval van extreme weersomstandigheden (warmte of kou) wordt de training daarop aangepast. De trainer heeft te allen tijde het recht om een begeleide training af te gelasten wegens weersomstandigheden. In dat geval wordt de training een vrij trainingsmoment.

Zie trainen in extreme weersomstandigheden niet als een verplichting. Wel of niet trainen in warmte of kou is een persoonlijke afweging. Als je je niet fit voelt als gevolg van het weer, als je moeite hebt met op temperatuur blijven in koud weer, of juist je warmte moeilijk kwijt kunt in de zomer, blijf dan thuis als het extreem koud of warm is. Ook als je comfortabel bent met de weersomstandigheden pas je je training erop aan. In alle gevallen geldt dat je je eigen verantwoordelijkheid hebt ten aanzien van het kunnen en willen volgen van de training.

Houd ook rekening met je kledingkeuze tijdens de verschillende weersomstandigheden.

KLEDING EN MATERIAAL

In de winterperiode is het dragen van een hoofdlampje verplicht bij onderdelen van de training die buiten het terrein van BSC Unisson plaatsvinden. Denk hierbij aan de warming-up waarbij vaak een inloopronde op onverlicht terrein gelopen wordt. Houd daar dus rekening mee en neem een hoofdlampje mee naar de training. Kleding dient te zijn afgestemd op de weersomstandigheden. Wat trek ik aan bij een survivalrun training? Schoenen met spikes of gevaarlijke noppen zijn tijdens trainingen en wedstrijden niet toegestaan.

STATUTEN EN REGLEMENTEN

Voor leden van Boekelopers Survivalrun zijn de statuten en het huishoudelijk reglement van BSC Unisson onverkort van kracht.