SPELREGELS SURVIVALRUN

Gebruik van de survivalrunbaan

Het gebruik van de baan is toegestaan voor leden van BSC Unisson, afdeling Boekelopers Survivalrun, op de aangegeven trainingstijden. Verder is het lidmaatschap van Survivalbond Nederland een vereiste, in verband met de ongevallenverzekering die hieraan is gekoppeld. Buiten de trainingstijden is het verboden de baan te gebruiken, je bent dan niet verzekerd. Betreden van de survivalrunbaan is op eigen risico.

Vooraf aan het gebruik heeft ieder lid zelf de verantwoordelijkheid de hindernissen visueel te inspecteren. Mankementen aan de hindernissen dienen direct gemeld te worden bij het bestuur (survivalrun@bscunisson.nl). Hindernissen die zijn gemarkeerd met rood-wit lint mogen niet worden gebruikt. Na gebruik van de baan wordt gecontroleerd of alle gebruikte materialen zijn opgeruimd en de touwen binnen de kaders van de survivalrunbaan blijven. In verband met de robotmaaier is het van belang dat het grasveld rondom de baan geheel vrij is.

Ander gebruik van de survivalrunbaan is alleen toegestaan in verenigingsverband en in afstemming met het afdelingsbestuur.

Voorwaarden voor vrij trainen

Vrij trainen is toegestaan voor gevorderde jeugd en volwassenen. Voor jeugd geldt dat de jeugdtrainers vaststellen dat een jeugdlid gevorderd is. Volwassenen worden voldoende bekwaam geacht als aantoonbaar een survivalrun van voldoende niveau is uitgelopen, met behoud van het rode bandje. Het bestuur geeft aan welke survivalruns hiervoor in aanmerking komen. Daarnaast behoudt het bestuur het recht om leden, met opgave van reden, de toegang tot de vrije trainingen te ontzeggen. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met het bestuur.  (survivalrun@bscunisson.nl)

Om vrij te kunnen trainen, dien je minimaal met twee leden te zijn die voldoen aan de voorwaarden voor vrij trainen. Voor jeugd geldt dat er minimaal 1 volwassen begeleider aanwezig moet zijn; als er meer dan drie jeugdleden trainen dienen minimaal 2 volwassenen aanwezig te zijn voor begeleiding.