Gebruik van de survivalrunbaan

Het gebruik van de baan is toegestaan voor leden van BSC Unisson, afdeling Boekelopers Survivalrun, op de aangegeven trainingstijden. Verder is het lidmaatschap van Survivalbond Nederland een vereiste, in verband met de ongevallenverzekering die hieraan is gekoppeld. Buiten de trainingstijden is het verboden de baan te gebruiken, je bent dan niet verzekerd. Betreden van de survivalrunbaan is op eigen risico.

Vooraf aan het gebruik heeft ieder lid zelf de verantwoordelijkheid de hindernissen visueel te inspecteren. Mankementen aan de hindernissen dienen direct gemeld te worden bij het bestuur (survivalrun@bscunisson.nl). Hindernissen die zijn gemarkeerd met rood-wit lint mogen niet worden gebruikt. Na gebruik van de baan wordt gecontroleerd of alle gebruikte materialen zijn opgeruimd en de touwen binnen de kaders van de survivalrunbaan blijven. In verband met de robotmaaier is het van belang dat het grasveld rondom de baan geheel vrij is.

Ander gebruik van de survivalrunbaan is alleen toegestaan in verenigingsverband en in afstemming met het afdelingsbestuur.

Kleding en materiaal

Het dragen van een hoofdlampje is verplicht bij onderdelen van de training die buiten het terrein van BSC Unisson plaatsvinden. Tijdens de warming-up wordt vaak een inloopronde op onverlicht terrein gelopen. Houd daar dus rekening mee en neem een hoofdlampje mee naar de training. Kleding dient te zijn afgestemd op de weersomstandigheden.

Voorwaarden voor vrij trainen

Vrij trainen is toegestaan voor gevorderde jeugd en volwassenen. Voor jeugd geldt dat de jeugdtrainers vaststellen dat een jeugdlid gevorderd is. Volwassenen worden voldoende bekwaam geacht als aantoonbaar een survivalrun van voldoende niveau is uitgelopen, met behoud van het rode bandje. Het bestuur geeft aan welke survivalruns hiervoor in aanmerking komen. Daarnaast behoudt het bestuur het recht om leden, met opgave van reden, de toegang tot de vrije trainingen te ontzeggen. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met het bestuur.

Om vrij te kunnen trainen, dien je minimaal met twee leden te zijn die voldoen aan de voorwaarden voor vrij trainen, waarvan er één de aangewezen trainer is. Voor gevorderde jeugd geldt dat er vrij getraind mag worden onder begeleiding van een aangewezen trainer.

Gezondheid

Om veilig te kunnen trainen voor survivalrun, is een zekere mate van fitheid nodig. Door lid te worden van Boekelopers Survivalrun en deel te nemen aan de trainingen geef je aan dat je in goede gezondheid verkeert en over voldoende fysieke conditie beschikt om de sport verantwoord te kunnen beoefenen. Raadpleeg bij twijfel een (sport)arts. Mocht er sprake zijn van een aandoening of blessure die (mogelijk) een risico vormt, stel de trainer hier dan van op de hoogte. Deelname aan de trainingen is altijd op eigen risico.

Weersomstandigheden

De trainingen voor survivalrun gaan onder alle weersomstandigheden door, tenzij anders wordt aangegeven. Bij onweer wordt de training gestaakt en wordt geschuild tot de bui voorbij is. In geval van extreme weersomstandigheden (warmte of kou) wordt de training daarop aangepast. De trainer heeft te allen tijde het recht om een begeleide training af te gelasten wegens weersomstandigheden. In dat geval wordt de training een vrij trainingsmoment.

Zie trainen in extreme weersomstandigheden niet als een verplichting. Wel of niet trainen in warmte of kou is een persoonlijke afweging. Als je je niet fit voelt als gevolg van het weer, als je moeite hebt met op temperatuur blijven in koud weer, of juist je warmte moeilijk kwijt kunt in de zomer, blijf dan thuis als het extreem koud of warm is. Ook als je comfortabel bent met de weersomstandigheden pas je je training erop aan. In alle gevallen geldt dat je je eigen verantwoordelijkheid hebt ten aanzien van het kunnen en willen volgen van de training.

Statuten en reglementen

Voor leden van Boekelopers Survivalrun zijn de statuten en reglementen van BSC Unisson van onverkort van kracht.