Nu is het ook officieel: eerste schop in de grond De Zweede

Zaterdagmorgen 9 november 2013 om 09.00 uur was het dan zover, de officiële start van de bouwwerkzaamheden t.b.v. de nieuwbouw van “De Zweede op het nieuwe Sportcomplex Boekelo. Symbolisch was het zonnetje na veel dagen van regen. Aannemers, wethouder, voorzitters, fysio, Dorpsraad en vele anderen waren aanwezig bij de kortstondige ceremonie, op z’n Twents, dus sober maar leuk.

IMG_4949

Ondanks de aanwezigheid van Prins Carnaval, kwam er bij deze plichtpleging geen druppel alcohol aan te pas. En zo hoort het ook op een sportaccommodatie.

IMG_4940   IMG_4953

IMG_4939   IMG_4954

Meteen daarna trok het hele gezelschap van het vochtige Sportpark naar ’t droge kerkje aan de Kwinkelerweg voor het officiëel tekenen van alle papieren en voor de aftrap van de grote aanbeldag t.b.v. de bouwsteenactie voor De Zweede.

IMG_4966   IMG_4972

Voordat alle vrijwilligers die zich ook in ’t kerkje hadden verzameld, op pad konden, vonden nog een aantal handelingen plaats. De aannemers tekenden officieel alle contracten, de Dorpsraad doneerde een bedrag van maar liefst euro 2.000 en wethouder Welman van Inkomen en Werk kocht als Glanerbrugger de eerste bouwsteen.  Nadat alle aanwezigen op de foto waren gezet, zorgde Jessica Kamp met het overhandigen van alle info en papieren er voor dat iedereen tijdig om 10 uur kon vertrekken.

IMG_5003   IMG_4998

IMG_4982   IMG_5013

IMG_4994   IMG_5016

Bij het plaatsen van dit artikel was nog niet bekend hoeveel de actie tot op heden heeft opgebracht.

Voor het volledige fotoverslag van deze morgen, klik hier, of ga naar de pagina voetbal/foto’s.

 

 

Za 9 nov grote aanbeldag bouwstenenactie MFA De Zweede

Onder het motto “DRAAG EEN STEENTJE BIJ” zijn op 9 nov vanaf 10 uur, zo’n 40 vrijwilligers op pad gegaan in Boekelo, Usselo en Twekkelo, om bouwstenen te verkopen tbv van de inrichting van het nieuwe MFA De Zweede. Overigens mag U uiteraard ook een vrije gift geven, i.p.v. een steen te kopen. De Stichting MFA heeft zich ten doel gesteld om voor het einde van de bouw 50.000 euro in te zamelen.

de zweede 5

Foto boven: Een deel van de toekomstige bewoners van De Zweede
 

Op en in de multifunctionele accommodatie wordt behalve gesport, ook muziek gemaakt, vergadert de Dorpsraad en zal fysio-therapie worden gevestigd. Bij de inrichting van de ruimtes (niet luxe, maar wel functioneel), moet worden gedacht aan muziekapparatuur, beeldschermen, apparatuur tbv presentaties, goed (en wellicht openbaar) internet/wifi, goede telefonie en aan de inrichting algemeen.

De bouwstenenactie: Onze eigen Wall of fame

Koop een steen met de eigen firma-/familie-naam er op, want wie wil zijn naam nou niet terug zien op de muur in hal van De Zweede, de “Wall of fame”. Iedereen kan een steen kopen in de vorm van een plastic plaat, ter grootte van een bouwsteen. Voor particulieren zijn er stenen van 50 of 70 euro. Voor bedrijven zijn de grotere stenen gereserveerd van 500 of 1.000 euro.

Zaterdag 9 november de grote aanbeldag

Rond 1 novemberheeft elke inwoner en elk bedrijf in Boekelo, Usselo en Twekkelo, tegelijk met de verspreiding van het infoblad Boeke-loos, een brief in de bus gekregen met uitleg en een in te vullen machtigingskaart. De machtigingen worden op zaterdag 9 november door vrijwilligers van alle betrokken verenigingen opgehaald. De teams zullen geen contant geld aannemen! Woont U buiten het verspreingdgebied van Boeke-loos, scroll dan verder naar het eind, voor meer info.

De bouwstenen

de zweede 8

De machtiging

Mocht U om welke reden ook, niet in het verspreingsgebied van de Boeke-loos wonen, en/of geen machtiging hebben ontvangen dan kunt U deze hier wellicht nog uitprinten.

de zweede 6

Ik woon buiten het verzorgingsgebied van Boeke-loos, en ik wil toch graag een steen kopen

Op zaterdag 9 november komen wij de, via het blad Boeke-loos rond 1 of 2 november, verspreide info- en machtigingsformulieren ophalen.

Nu kan het zijn dat U buiten dit gebied woont en toch graag mee wilt doen. In dat geval zijn er meerdere mogelijkheden:

In alle gevallen zorgen wij ervoor dat uw aanvraag doorgestuurd wordt naar de administratie bouwsteenactie.

Het begin is er: nieuwbouw De Zweede gestart

Een schop kwam er niet aan te pas, maar onder het motto “Wij doen het samen in Boekelo” is de Bouwcombinatie MFA Boekelo eindelijk begonnen met de grondwerkzaamheden t.b.v. de Multi Functionele Accommodatie “De Zweede” op het nieuwe sportpark Boekelo. De eerste foto’s zijn geschoten op woensdag 6 november (vanwege overvloedige regenval 1 dag uitgesteld) door Marco Winters. We noteren 6 november 2013 dus als een historische dag in de geschiedenis van Boekelo.

startbouw1

Zoals wel vaker bij de wat grotere projekten, zal ook in dit geval de officiële schop wat later in november in de grond worden gestoken. Zaterdag 9 nov a.s. zal rond 9 uur de officiële “eerste schop in de grond” worden verricht.

6-11-13 nieuwbouw 1   6-11-13 nieuwbouw 3

Na deze plichtplegingen zullen alle vrijwilligers de dorpen ingaan in het kader van de aanbelmorgen tbv de bouwsteenactie voor De Zweede. Het doel is, om 50.000 euro binnen te halen met de verkoop van bouwstenen.

Zie ook http://www.bscunisson.nl/9-november-grote-aanbeldag-bouwstenenactie-mfa-de-zweede/

Gerrit Waanders lid van verdienste op druk bezochte ALV

Op de druk bezochte Algemene Ledenvergadering, gisteravond op De Grobbe, werd Gerrit Waanders benoemd tot Lid van verdienste wegens zijn vele werkzaamheden voor en achter de schermen bij BSC Unisson. Uiteraard werd er door Voorzitter Rob Stokkers veel aandacht bestand aan de stand van zaken m.b.t. de nieuwbouw en kon hij aan maar liefst 11 jubilarissen de bijpassende onderscheiding overhandigen.

IMG_4839   IMG_4845

De Ledenvergadering ging verder akkoord met een contributieverhoging, die neerkomt op ongeveer 1 euro per maand. Het bestuur speelt hiermee in op de verdere afkalving van bestaande subsidieregelingen en de verwachte stijging van de kosten van onderhoud van sportcomplexen de komende jaren.

Peter Teussink werd gekozen als nieuw algemeen lid van het bestuur, terwijl Gerrit Meutstege voor 3 jaar werd herkozen. Bas Hassink, die het bestuur na zijn aftreden nog een jaar uit de brand had geholpen, zag zich vanwege drukke werkzaamheden genoodzaakt nu definitief te stoppen als secretaris.

De galerij der jubilarissen:

25 jaar:

IMG_4848   IMG_4851

                         Hans Sanberg                                                      Richard Lijftogt

IMG_4853a IMG_4856

                           Martijn Abbink                                        Maarten Wolffer op Veldmeijer

IMG_4859a

                           Jan Dalenoord

40 jaar:

IMG_4862

                          Bennie Verbeek

50 jaar:

IMG_4868   IMG_4865

                           Johan Trebbe                                                          Bert Warrink

Gerrit ten Oever (25), Gerard Vossebeld (40) en Johan Mulder (40) konden om uiteenlopende redenen helaas niet aanwezig zijn.

Lid van verdienste:

IMG_4874b

                       Gerrit Waanders

Voor het volledige fotoalbum van de ALV2013, klik hier of kijk elders op deze site onder voetbal/foto’s/BSC Unisson ALV 2013.

4 x 4 middag in Grobbe Veste weer groot succes

Staat al sinds een aantal jaren met stip genoteerd in onze herfstvakantie top-5 voor de jongste jeugd, het woensdagmiddag 4 x 4 toernooi voor leden en niet leden tot 10 jaar. En ook dit jaren waren er weer veel jongens, meisjes en ouders op de Grobbe aanwezig.

Er werd gevoetbald op 3 veldjes van 20 x 40 meter, uitgezet door good-old Herman Vossebeld en door Lasse Zoetman (inderdaad de zoon van en elders voetballend……), en in de heuse opblaasbare “Grobbe Veste”.

De wedstrijdjes van 12 1/2 min., die in steeds een andere samenstelling werden gespeeld, stonden onder leiding van Tom Kolthof, Lauren Kooy, Brian Teeuw en Robert Schuurink, in het kader van hun maatschappelijke stage. Het zogenaamde natje en doogje tenslotte, werd verzorgd door Jan van Beek en Andre Borgeling.

Na tal van spannende wedstrijden gingen de 8 spelers met de meeste punten uiteindelijk naar de finale. De 4 winnaars, Arthur Afsar, Lex de Koning, Job Homeijer en Sem Weterholt ontvingen een tegoedbon voor een voetbal van Derby Star. De 4 “verliezers van de finale”, Tjeerd Overbeek, Dion Morsink, Bart Scholten, Siep Roessink, ontvingen een entreebewijs voor het FC Twente museum.

IMAG0042IMAG0040

IMAG0037IMAG0045

IMAG0033IMAG0031

IMAG0050

(foto’s Robert Zoetman)

Wij bedanken Robert Zoetman en alle bovengenoemde vrijwilligers voor deze laatste (?) geslaagde middag op De Grobbe en zien iedereen terug op De Zweede in oktober 2014.

22 oktober 1ste clinic looptraining voor jeugdvoetbaltrainers BSC Unisson

Of dit de lijnen zijn die Frans Koevoets, looptrainer van de Boekelopers, op 22 oktober vanaf 20.00 uur uit gaat zetten voor de jeugdvoetbaltrainers van BSC Unisson, is nog maar de vraag. Vast staat al wel de eerste samenwerking op technisch vlak tussen de lopers en de voetballers van BSC Unisson.

Het is de bedoeling dat Frans tijdens een aantal clinics voor de trainers van de BSC Unisson voetbaljeugd op het veld ingaat op het lopen en loopvormen bij warming-ups en hersteltrainigen.

De technische commissie biedt hiermee haar jeugdtrainers nog meer gerichte trainingsvormen aan, zoals toegelicht op het laatste trainers- en leidersoverleg op dinsdag 8 oktober j.l..

Parkeren Military ook dit jaar door BSC Unisson keurig verzorgd (update)

Het is haast een traditie geworden dat, tijdens de 4 dagen durende 3-sterren Military van Boekelo, het beheer van de fietsenstalling en de autoparkeerterreinen wordt verzorgd door leden van BSC Unisson. Zoals altijd, verliep ook dit jaar weer alles op rolletjes en nagenoeg zonder problemen.

Clemens Stemerdink, Richard Lijftogt, Remy van der Beek en Timon Ferree stonden, zoals gebruikelijk, garant voor een vlekkeloze organisatie van dit massale gebeuren, waar veel BSC Unisson leden (voetbal en lopers) weer vrijwillig en gratis hun medewerking aan verleenden. Daartegenover staat een leuke vergoeding die BSC Unisson van de Organisatie van de Military ontvangt.

Military 3

Military4

Military 1

Military 2

(foto’s Robert Zoetman en Bas Hassink)

Het bestuur van BSC Unisson bedankt alle vrijwilligers die namens onze vereniging hebben bijgedragen aan een vlekkeloze en vlotte afhandeling van de grote parkeerstroom aan auto’s en fietsen tijdens de editie van 2013. Uiteraard hopen we ook volgend jaar weer een beroep op jullie te kunnen doen.

Geslaagde 2013 editie van de Military Crossloop !!

Zonder ernstige ongevallen, met hier en daar een weigering op een hindernis, is de 2013 editie van de Military Crossloop succesvol verlopen. Een grote opkomst (rond de 150) en een mooie mix aan deelnemers( man, vrouw, jong en op leeftijd) stemt de activiteitencommissie tot tevredenheid. Onze dank gaat uit naar de Boekelose Tennis Club voor het gebruik van hun accommodatie en naar de dames van de E.H.B.O die belangeloos hun diensten ter beschikking hebben gesteld.

military crossloop 2Namens alle deelnemers is een bedankje aan de activiteitencommissie van de Boekelopers op zijn plaats, zonder hen geen Military Crossloop.

Foto’s zijn te vinden in ons fotoalbum op de website.

Verjaardag vieren op een bijzondere manier

Wat doe je als je Sam de Jong heet, gek bent van voetbal en knakworst en je uitgerekend 9 jaar wordt op een dinsdag, als je teamgenoten je verwachten op de training; nou dan neem je toch gewoon een grote pan met knakworst mee naar De Grobbe en trakteer je alle trainingsmaatjes op zo’n overheerlijk broodje knak met ketchup of mayo naar keuze en doe je er ook nog een pakje drinken bij.

Sam alsnog van harte gefeliciteerd namens BSC Unisson en alle liefhebbers van knakworst.

samdej2samdej1

(foto’s Robert Zoetman)

Voor diegenen die Sam niet kennen, dit is hem:

sam de j

We gaan bouwen, it gaet oan

…………..Eindelijk, het lang gehoopte goede nieuws is dan toch nog te melden…………..de kogel is door de kerk…………..er gaat definitief gebouwd worden……………MFA geeft Boekelose Bouwcombinatie opdracht……….start van de bouw 21 oktober 2013……………it gaet oan…………..Voor de (gesproken) “goed nieuws rede” van Voorzitter Rob Stokkers van BSC Unisson……………

imagesCASAU162

“De kogel is door de kerk. It gaet oan, zoals de Friezen zeggen”

“Voor ons nog geen Elfstedentocht, maar we naderen wel de finish van onze eigen elf-jaren tocht. We zijn als het ware op de Bonkevaart aanbeland. Er gaat namenlijk gebouwd worden.

De bouw van de Multi Functionele Accommodatie kan beginnen. Na vele jaren van touwtrekken, procedures, bestemmingsplannen, tekeningen, overleggen, vergaderen, nogmaals vergaderen, slaan we nu definitief een nieuwe bladzijde om.

Begin september zijn de laatste obstakels op weg naar de nieuwe accommodatie genomen. Alle hobbels zijn geslecht en de Stichting MFA heeft dan ook de Boekelose aannemerscombinatie opdracht gegeven om te starten. De voorbereidingen daarvoor zijn al weer enkele weken in volle gang en er wordt toegewerkt naar een zichtbare start van de bouw op 21 oktober 2013.

Naast kleedruimtes en clubgebouw voor BSC Unisson, biedt het MFA ruimte aan de muziekvereniging,  de Dorpsraad en aan commerciële activiteiten, waaronder fysiotherapie en kinderfysiotherapie.

Namens BSC Unisson willen wij iedereen van harte bedanken die heeft bijgedragen aan dit resultaat. Het is nu aan ons allemaal om er een groot succes van te maken, maar dat gaat vast lukken.”

Rob Stokkers, Voorzitter BSC Unisson, Boekelo 20 september 2013

Nog veel meer nieuws en uiteraard de laatste ontwikkelingen over de nieuwbouw, op onze ALV, dinsdag 29 oktober 2013, 20.00 uur De Grobbe
 
http://www.bscunisson.nl/wp-content/uploads/2013/09/memo.mp3